Koronavirüsün Küçük İşletmelere Etkileri

Koronavirüs, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarına büyük tahribatlara yol açtı. Korona virüs ile bazı işletmeler kapanmak zorunda kaldı, bazı işletmeler farklı çalışma modelleri üretmeye başladı. Ancak gün sonunda bir sürü işsiz insanı da beraberinde ortaya çıkardı. Korona virüsten en çok etkilenen işletmeler de küçük işletmeler oldu. Sizin için küçük işletmeler ve onlara sunulan kredi imkanlarını araştırdık.

Bir işletmenin boyutunu belirlemek için yıllık satışlar, yıllık kar, bilanço büyüklüğü, yatırım miktarı ve çalışan sayılarına bakmak gerekir. Bu durumda; Küçük işletmeler, 50 kişiden az yıllık çalışan istihdamı bulunan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli gelir kaynağı olan işletme çeşitledir. Yıllık net satış hasılatı ya da yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’yi geçmeyen işletmelerdir. Küçük işletme kurmak ve ilerletebilmek için;

 • İyi bir iş planı,
 • Müşteri hizmetleri,
 • İyi bir iletişim,
 • Pazarlama,
 • Teknik destek,
 • Hukuki ve muhasebe desteği almak,

gibi adımlar önemlidir. Bu yöntemler hem küçük işletme sahibi hem de az da olsa çalışanlar için kar anlamına gelmektedir.

Korona virüsün etkisiyle birlikte ,ekonomik kriz her alana yayılmış durumdadır. Bu ekonomik krizden en çok etkilenen ise küçük işletmeler olmuştur. Küçük işletmelerin, Korona virüsün bu etkileriyle mücadele etmesi kapsamında, Türkiye devleti küçük işlemeler için kredi desteği sağlayacağını açıkladı. Sadece devlet desteği değil, talep edildiği durumda özel banka küçük işletmeler için kredi imkanı sunuyor. Peki bu küçük işletmeler için kredi desteği nedir?

Küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi, çalışan istihdamının devam etmesi için verilen kredi desteğine “ küçük işletmeler için kredi desteği” diyoruz. Korona virüs döneminde küçük işletmelere için kredi imkanları şunlardır;

 • Kredi anapara ya da faiz ödemeleri 3 ay ertelenebilir ya da ek finansman imkanı sağlanabilir,
 • İşlerin kötü gitmesi durumda kredi borçları 3 ay faizsiz ertelenebilecek.
 • Sosyal amaçlı kredi paketleri sunulacak.
 • Kredi Garanti fonu miktarı arttırıldı.
 • Kredi önceliği korona virüsten olumsuz etkilenen küçük işletmelere verilecek,

gibi destek türleri küçük işletmeler için kredi imkanı sunulmaktadır.

Share