Zincirlikuyu Vergi Dairesi

Vergi Dairesi

Busıness93 firması olarak Zincirlikuyu Vergi Dairesi ile çalışıyoruz.Hem prestijli görünüyor hem de vergi dairesi konuya çok hakim.Gelen ekipler gerçekten çok iyi.

Şirket açılışı yaptınız,ticaret sicil işlemleri tamamladınız.Sıra vergi dairesinden adresinizde sizi görmesi ve yoklama fişini teslim etmeye geldi.Siz veya muhasebeciniz; dilekçenizi teslim ettikten sonra ,yaklaşık 3 gün içinde;BUSINESS93 adresine vergi yoklaması gönderir.Genelde sisteme bağlı çalışırlar ve gelmeden önce;dilekçede kimin telefonu yazılı ise;o telefona bir gün önceden;mesaj gelir.Şirket yöneticisinin veya vekaleti bulunan kişinin adreste olması gerekir.

Süreç

Tüm bu süreci beraber koordine ediyor;sizinle hep iletişimde kalıyoruz.Gelen memur;ssk’lı çalışan sayısını,demirbaşı,faaliyet bilgisini,varsa eski işyeri adresi gibi çok basit sorular soruyor.Evraklarınızın bir kopyası da yanınızda olursa;imza sirküleri,vergi levhası,kimlik ve varsa ssklı çalışanların dökümü tüm sürecin tamamlanması için yeterli evraklardır.

Başka bir vergi idaresi ile çalışıyorsanız;bu konuda artık çok çabuk halledilen;yenilik ve yenilenme sürecini olumlu etkileyen bir faktördür.Evrak konusunda sıkıntı yaşamadan rahatlıkla başka bir vergi dairesi ile de çalışabilirsiniz.

İstenilen belgeler ise şöyledir:

1- Nüfus Cüzdanı (Zaten her işlemde mutlaka ibraz ediyoruz)

2-Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;(Muhasebeciniz veya siz  bunu İTO’nun sitesinden de takip edebilirsiniz)

3-Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,

4-Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir),

5-Noter onaylı imza sirküleri.

https://www.gib.gov.tr ve https://www.ito.org.tr adreslerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şirketiniz için en iyi yasal adresi seçin.